Zásady práce se switchem v síti

Majitelé switchů nemají povinnost tyto zásady dodržovat, v zájmu spokojenosti ostatních v síti je však doporučeno se jimi řídit.


Pokud Vám nefunguje připojení, zkuste v prohlížeči přejít na stránku www.ashus.net. V případě, že stránka naběhne, místní síť funguje a problém je někde jinde. Takový problém nehlaste, s největší pravděpodobností se na řešení už pracuje.

Pokud síť nefunguje, je doporučeno nejdřív zkontrolovat switch (krabička s trafem a kabely) a zkusit ho restartovat - odpojením trafa na 5 vteřin ze zásuvky. Poté opět zkontrolujte na počítači, jestli síť už běží. Počítač může být v síti zmaten a pak je nutné restartovat síť (Start ▶ Nastavení ▶ Síťová připojení ▶ pravým na Místní síť a Opravit), nebo na pár vteřin vytáhnout síťový kabel z počítače, případně ho restartovat úplně.

Na každém switchi svítí kontrolky stavu sítě pro každý kabel zvlášť. Pokud nepravidelně blikají nebo svítí, je vše v pořádku. V každém switchi je minimálně: jeden přívodní kabel, jeden kabel k Vašemu počítači a většinou tam bývá i kabel k dalšímu klientovi - Vašemu sousedovi - kterému právě ten slouží jako jeho přívodní kabel. Pokud jsou kabely řádně označeny, je kontrola jednoduchá:
  • Přívodní kabel vždy musí být připojen (svítit/blikat).
  • Váš počítač je aktivní, pokud je zapnutý - novější počítače svítí i když jsou vypnuté.
  • Kabel k sousedovi má být ve většině případů taky aktivní - pokud switch nepoužívá, svítit nemusí. Switch musí mít vždy, když je za ním další klient - viz. mapa sítě.
Pokud některá kontrolka nesvítí/nebliká, zkuste kabely zapojit v jiném pořadí. Je možné, že daný port (zdířka označená číslem) nefunguje. V tom případě danou zdířku označte fixem, ať je jasné v jakém stavu switch je. Pokud se stane, že počet funkčních portů už nestačí, správce ihned switch vymění za jiný. To je nutno oznámit pokud možno hned formou SMS - uvádějte jak počet potřebných, tak i počet funkčních portů.

Když nesvítí kontrolka přívodního kabelu ani v jiném portu, je nutné problém hned hlásit formou SMS - tak správci umožníte okamžitě zjistit, kde je problém a výrazně tím zkrátíte délku výpadku.
Přívodní kabel se označuje buď přímo jménem klienta nebo jako "Uplink". Jestli kabely označeny nemáte, požádejte o to správce až u Vás příště bude.

V případě bouřky trafo switche vypněte ze zásuvky a odpojte všechny síťové kabely. Nezapomeňte ho ale po bouřce do hodiny vrátit do původního stavu (zvlášť pokud odcházíte z domu). Pokud jedete na delší dobu pryč, switch nevypínejte ani v případě, že bouřky očekáváte.Tyto pokyny si prosím vytiskněte; až je bude potřeba, nebude to možné.