Stav sítě

  • gw4.nix.cz (Internet):
  • Phoenix switch:
  • AP P2P Grami:
  • AP P2P Matula:
  • AP Roman:
  • AP P2P Joe:
  • Soja: