O CZFree

Co je CZFree.Net?


CZFree.Net (dále jen CZF) je neveřejná amatérská počítačová síť na území České republiky. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují. Kdokoliv se může na své náklady připojit, sám poskytnout určité služby a podílet se tak na rozšiřování síťě. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí vznikajících po celém světě.

Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net ?


CZFree.Net nemá žádného vlastníka, provozovatele a ani sama nemůže nic zaručit. Je tvořena mnoha propojenými počítači, které provozují jednotliví účastníci na vlastní náklady.

Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?


Všem, kdo se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto zdroje poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a podle své volby. Zde jde například o poskytnutí připojení k Internetu prostřednictvím iGW (brána mezi Internetem a CZF) . Na síti je možné realizovat jakoukoliv legální službu založenou na TCP/IP

Kolik mě bude připojení k CZFree.Net stát?


Náklady je třeba rozdělit na 2 části. První jsou náklady do zařízení, pomocí kterého se budete do sítě připojovat. Obvykle se jedná o bezdrátové (WiFi) zařízení, anténu a nějaké kabely. Toto zařízení představuje jakousi analogii k modemu u vytáčeného připojení.
Druhou částí je cena za vlastní připojení k síti - ta je nulová, ale můžete setkat s tzv. příspěvkem na infrastrukturu. Jeho výše může být různá podle lokality. Za tento příspěvek jsou pořizována společná zařízení jako jsou přístupové body, nebo slouží na pokrytí nákladů na elektřinu.

Kolik stojí připojení k Internetu?


Připojení k Internetu je nad rámec CZF, ale v síti CZF najdete různé iGW(brány do Internetu), které vám připojení k internetu mohou zprostředkovat. Cenová nabídka je tedy záležitostí těchto iGW.

Je možné uvnitř sítě CZFree.Net nabízet placené služby, jako například přístup k síti Internet a serverům s placeným obsahem?


Ano, je to možné. Poskytovat placené služby uvnitř sítě může kdokoliv splňující všechny zakonné náležitosti kterýmkoliv subjektům nacházejícím se rovněž uvnitř této sítě. Vzhledem k podstatě fungování sítě je však vyloučena jakákoliv záruka dostupnosti služby pro uživatele.

Jaké technologie je použito?


Jakékoliv dostupné legální technologie, kterou jsou obě strany spoje schopné zajistit a na svoje náklady provozovat. V praxi CZF operuje převážně na bezdrátové technologii IEEE 802.11b (WiFi), tedy prostřednictvím mikrovlnných spojů v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz. S využitím této technologie je možné budovat levnou a výkonnou síť. Pokud je to možné, upřednostňuje se ale připojení metalickými či optickými spoji, které jsou obecně spolehlivější a rychlejší. Jsou vhodné například pro panelové domy s více blízkými uživateli. Spolu se sítí je zkoumán a vyvíjen i systém správy a řízení celého provozu tak, aby při výpadku některých uzlů byla zajištěna co nejlepší funkčnost.


Převzato ze stránky Czfree.net.